BUDŻET GMINY KORYCIN 2009 ROK

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2009 rok. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprzwie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy Korycin za 2008 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2009 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie określenia wysokości środków z budżetu Gminy Korycin planowanych na realizację programów operacyjnych.
w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1328B i 1329B na terenie Gmin Janów i Korycin”.
w sprawie zapewnienia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Korycin na 2010 r. oraz dołaczonej do niego prognozy kwoty długu.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2010.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Bielawski Robert

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2009-02-27