Informacja o otrzymanej dotacji celowej na realizację programu pt.
,,W Gminie Korycin taka dzieci wola chodzić do super przedszkola”

 

  

 

      Gmina Korycin podaje do publicznej wiadomości, iż m-cu październiku 2008r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 537,00 zł w ramach konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” na realizację projektu pt. „W Gminie Korycin taka dzieci wola chodzić do super przedszkola”. Program skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców. Realizowany jest w Zespołach Przedszkolnych w Korycinie, Zabrodziu i Bombli oraz w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie.

Zakres świadczeń przewidzianych do realizacji w w/w programie:

1) doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne,

2) konsultacje z psychologiem,

3) zajęcia z logopedą,

4) zajęcia taneczne,

5) warsztaty z rodzicami "Wspieranie rozwoju dziecka przez rodzinę i przedszkole",

6) wyjazd do Filharmonii,

7) spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców, dziadków, rodzeństwa,

9) wyjazdy na basen ,

10) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

11) nauka języka angielskiego,

12) warsztaty plastyczne i teatralne.

 

 

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2008-11-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-04