Ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem budynku „Kiosku” ( była kwiaciarnia)

Korycin dn. 07.02.2018 r.

GR.6840.9.2017

O G Ł O S Z E N I E

 

     Wójt Gminy Korycin  ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem budynku „Kiosku” (była kwiaciarnia) o pow. użytkowej 19,48 m2  położonego w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej 2a z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  od dnia 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r. po pisemnym nieograniczonym przetargu na ww. budynek przeprowadzonym dnia 05.02.2018 r.

        Cena wywoławcza czynszu  za budynek wynosi  220,00 zł  netto miesięcznie. Opłaty z tytułu ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, wody, telefonu, utrzymania porządku, opłaty za odpady i ścieki nie wchodzą  w cenę ww. stawki czynszu.

       Przetarg odbędzie  w  dniu 27 lutego 2018r. do godz. 11 00  w siedzibie Urzędu  Gminy Korycin.

 

Każdy z oferentów może zapoznać się z treścią złożonych równorzędnych ofert.

Z osobą wyłonioną w wyniku przetargu zostanie zawarta umowa najmu na ww. budynek.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr tel. 85 722-91-95.

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin (www.korycin.pl),  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

                                                     

                                                                                              Z up. WÓJTA
Tamara Sokołowska
SEKRETARZ GMINY

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2018-02-07

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-02-07