O G Ł O S Z E N I E
 

Wójt Gminy Korycin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia spisu rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Korycin, zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U. Nr 126, poz. 1040).

I. Wymagania stawiane kandydatom.

1. Rachmistrzem spisowym może zostać:

a) osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat),
b) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (wskazane, aby kandydaci byli studentami uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
c) będąca w pełni sprawna fizycznie,
d) posiadająca umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady,
e) pożądane jest, aby kandydaci na rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,
f) pożądane jest także, aby kandydaci na rachmistrzów posiadali znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
g) posiadająca w podstawowym stopniu zdolność obsługi komputerów.

II. Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w pkt I, kandydaci na rachmistrzów muszą wziąć udział w szkoleniu i złożyć pozytywnie egzamin kończący szkolenie.

III. Kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy tj. 

a) oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).

IV. Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Korycin, w której będą dokonywać spisu.

V. Kandydaci na rachmistrzów spisowych uczestniczą w szkoleniu.

VI. Rachmistrze spisowi dokonują obchodu przedspisowego w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 roku.

VII. Rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 września 2010 roku i kończą w dniu 31 października 2010 roku.

VIII. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 roku włącznie.

IX. Na terenie Gminy Korycin spis rolny przeprowadzi 4 rachmistrzów.

 
Ze względu na wysokie wymagania stawiane rachmistrzom należy dokonać naboru większej liczby kandydatów (około 10%), niż wynika to z przeliczenia liczby gospodarstw do spisania.
 
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Korycin w terminie do dnia 16 czerwca 2010 r. włącznie wraz z wymaganymi dokumentami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85) 7229189.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ w zakładce SPIS ROLNY 2010 rok) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin.
 
 

Korycin, dnia 31 maja 2010 roku.

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-01