Samorząd koryciński od lat buduje swój odrębny gminny wizerunek .Efektem jest coraz bardziej zadbane otoczenie , ale również m.in.jednoczący miejscową ludność piękny herb i gminna flaga .

"Tutaj jest gościnność , wszystkiego do syta.. Przyjedź Zobacz! Nowy Świat"
Ci którzy skorzystali z tej oferty, przekonali się o wyjątkowości tejże gminy i jej mieszkańców.

Wiemy, że w dzisiejszych czasach, żeby cos zyskać trzeba bywać, pokazywać i być otwartym. To właśnie robimy promując nasza gminie. Efekty są widoczne gołym okiem . Mieszkańcy ziemi Korycińskiej są otwarci na postęp i wiedzę, rozumieją też konieczność inwestowania w siebie, czego dowodem są realizowane wspólnie z lokalnym samorządem zamierzenia. Obecny wizerunek gminy to wysiłek nas wszystkich - mówi Mirosław Lech, wójt Korycina.

Jedyne takie truskawki.
Co roku pod koniec czerwca w Korycinie odbywają się Ogólnopolskie Dni Truskawki. Ta prestiżowa impreza jest świętem , z którego może być dumna nie tylko korycińska gmina, ale cały region. Tegoroczna dziewiąta edycja Dni Truskawki po raz kolejny odbyła się nad miejscowym zalewem, co jeszcze bardziej dodaje atrakcyjności tej imprezie. Ogólnopolskie Dni Truskawki to reklama Korycina, piękna jego krajobrazu, zdrowego rolnictwa i oczywiście samych owoców. Które oznajmiają nadejście sezonu letniego. Władze Korycina zapraszają również do udziału w innych - równie atrakcyjnych imprezach. Pierwsza z nich to Półmaraton Mleczny Korycin -Janów -Korycin. Od 13 lat przyciąga on widzów i zawodników z kraju i z zagranicy. Główną nagroda jest żywa krowa. Z kalendarza imprez kulturalnych gminy Korycin należy również wymienić wrześniowe Dni Korycina. W bieżącym roku miała miejsce ich jubileuszowa w trakcie Dni Korycina odbyło się "Święto Sera".

Apetyt na sery
Z gminą i naszymi produktami jesteśmy obecni na rożnych wystawach i targowiskach. Wypromowaliśmy już truskawkę, a teraz przyszedł czas na to, żeby Polacy i mieszkańcy Europy Zachodniej poznali smak wyjątkowych korycińskich serów. Podobnego produkty próżno by szukać w innych zakątkach świata -zapewnia wójt Korycina. Umiejętność wyrobu takich serów zachowały niektóre gospodynie z okolic Korycina. Wytwarzają go tradycyjną odwieczną technologią. Ów ser jest smaczny i zdrowy, nie zawiera żadnych konserwantów, ani polepszaczy. dodatkowy atut tego produktu to miejsce jego powstawania-czyste zadbane i urokliwe okolice Korycina oraz gospodarstwa nie nastawione na wielkotowarową produkcję mleka, w których krowy karmione są naturalna paszą. Wraz z innymi podlaskimi gminami wiejskimi Korycin promował swoje produkty 3 października na placu zamkowym w Warszawie.

Inwestować nad zalewem
We wrześniu 2002 roku oddano do użytku zbiornik małej retencji na rzece Kumiałce. Zajmuje on powierzchnie 6,8 ha, zaś długość jego linii brzegowej wynosi 1000 metrów. Obok funkcji ekologicznej zbiornik stanowi urozmaicenie krajobrazu tego obszaru. Gmina dysponuje dużym terenem wokół zbiornika z przeznaczeniem dla inwestorów. Którzy chcieliby prowadzić tu działalność w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Opracowano już koncepcje zagospodarowania terenów nad zbiornikiem głownie z myślą o rekreacji i sporcie . w przyszłości powstanie tu kompleks rekreacyjno -sportowy(boisko piłkarskie, do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe).
Już dziś mieszkańcy Korycina i ich goście mogą czynnie i zdrowo spędzać czas nad korycińskim Zalewem.

VIA BALTICA już wkrótce,
Ogromnym atutem gminy jest jej położenie w pobliżu granicy z Litwą i Białorusią oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo z trasa międzynarodową S-8, czyli przyszłą VIA BALTICA. Dokładnie 21 kilometrów planowanej VIA BALTICA leży na obszarze gminy Korycin. Istniejące plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają tereny wzdłuż tej trasy pod działalność usługową. Gmina zaprasza inwestorów zainteresowanych m in. prowadzeniem stacji paliw, obiektów hotelarsko- gastronomicznych, innej działalności związanej z obsługą ruchu drogowego lub przetwórstwem rolno- spożywczym. Miejscowe władze oferują też do wydzierżawienia lub sprzedaży urokliwe położony budynek po byłej Szkole Podstawowej w Zabrodziu .

Na miarę europy
W ostatnich latach gmina Korycin i jej mieszkańcy intensywnie przygotowywali się do wejścia do struktur unijnych. Dzięki przeprowadzonych na tych terenach dziesiątkom inwestycji, infrastruktura korycińskich wsi w niczym nie ustępuje podobnym miejscowościom w europie zachodniej. Najlepsza ocena naszych działań w dziedzinie ekologii było przyznanie gminie pierwszej nagrody w konkursie narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Nasza Gmina w Europie", otrzymaliśmy z tego tytułu nagrodę w wysokości 400tys. zł- mówi Mirosław Lech.

Bez obaw do nowości
Lokalny samorząd prowadzi wiele pionierskich w skali kraju przedsięwzięć . Przykładem może być zakończony przed rokiem dwuletni program pilotażowy "Zdrowa Gmina Korycin". Służy on jako wzorzec innym samorządom . Kolejny pilotażowy program, do którego przystąpił Korycin to "Tam gdzie nie ma przedszkoli" oraz "Gdzie nie ma przedszkola" do udziału w realizowanym przez Fundacje Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego przedsięwzięciu tylko osiem gmin wiejskich z terenu całej Polski. W ramach programu na terenie całej gminy powstały 3 punkty przedszkolne-w Bombli , Zabrodziu i samym Korycinie.

Przykładem nowatorskich działań jest zastosowany w gminie system wodno- ściekowej. Nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie NFOŚiGW w Warszawie. We wszystkich miejscowościach gminnych funkcjonuje 351 oczyszczalni przyzagrodowych, które współpracują z oczyszczalnią komunalną w Korycinie.

Na gościnę
Mieszkańców gminy Korycin cechuje ogromna gościnność. Tutaj na każdym niemal kroku daje o sobie znać wyznawana przez wszystkich dewiza "Gość w dom, Bóg w dom".

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-04

Data modyfikacji: 2005-02-09

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-04