Korycin, dnia 17.08.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.29.2018  
 

Z A P R O S Z E N I E 
    

       Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Korycin w siódmej kadencji na dzień 31 sierpnia 2018 roku (piątek), na godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego XXIX Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 22 czerwca 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania do organu regulacyjnego tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – uchwała Nr XXIX/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 6. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Korycin – podjęcie uchwały Nr XXIX/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w powyższej sprawie.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie – uchwała Nr XXIX/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok – podjęcie uchwały Nr XXIX/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 9. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039 – podjęcie uchwały Nr XXIX/ /Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Załącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

Projekty uchwał są również zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce - "Uchwały - Projekty Uchwał Rady Gminy VII kadencja (2014 - 2018)".

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.
 
  Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2018-08-29

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18