UCHWAŁA NR III/18/2018

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

 

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Korycin na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2018-12-28

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2019-01-03