Wybory 2018 rok

WYBORY 2018 ROK

1. Informacja Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Suwałkach o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

2. ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023

3. OBWIESZCZENIE NR 4/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu

4. Obwieszczenie Nr 5/2018 z dnia 16 marca 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 - 2023

5. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany liczby i terminu dotyczącego naboru na funkcję urzędnika wyborczego

6. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie naboru na urzędników wyborczych

7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

8. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

10. Obieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 24 sierpnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

11. Obieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie w wyborach do Rady Gminy Korycin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

12. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

13. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

14. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie.

15. Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie.

16. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady gminy Korycin oraz kandydatów na Wójta.

17. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Korycinie. 

18. Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 września 2018 r. dotycząca uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korycin.

19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Korycin.

20. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie publicznego losowania numerów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Korycin listom kandydatów komitetów, spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach.

21. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korycin.

22. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Korycinie.

23. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Korycin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

24. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Korycin bez głosowania w okręgach wyborczych nr: 8, 10, 12, 14, 15.

25. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Korycin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

26. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Korycin  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27. Informacja Wójta Gminy Korycin z dnia 2 października 2018 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców.

28. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Korycin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

29. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.

30. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

31. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Korycin.

32. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach Nr 8/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-03-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-02-26