ZARZĄDZENIE NR 16 /2018

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Korycin

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432), art. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 2 zarządzenia nr 3/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Korycin”,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Korycin. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla wyłonienia pracownika na stanowisko Sekretarza Gminy Korycin powołuję Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie osobowym:

1. Pani Jadwiga Pogorzelska – Przewodniczący Komisji;

2. Pan Andrzej Waszczeniuk  – Członek Komisji;

3. Pani Jadwiga Zapolska – Sekretarz Komisji.

§ 3. Tryb pracy Komisji określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Korycin”, ustalony zarządzeniem Nr 3/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 25 marca 2009 r., zmieniony zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 listopada 2018 r.

§ 4. Komisja działa do zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Zapolska

Data wytworzenia: 2018-11-05

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-11-05