ZARZADZENIE NR 140/2014 
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 10 marca 2014 r.

                     w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok”

 

     Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok” zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do 30 kwietnia 2014 roku Radzie Gminy Korycin oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

WÓJT
Mirosław Lech

 

 

Metryka strony

Udostępniający: wójt gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Data wytworzenia: 2014-03-10

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2014-03-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2014-03-18