ZARZĄDZENIE NR 66 /2016 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok”

 

      Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.  poz. 239 i 395 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do 31 maja 2016 roku Radzie Gminy Korycin oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

WÓJT
Mirosław Lech

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-04-26

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-04-26

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-04-26