ZARZĄDZENIE NR 104/2017

ZARZĄDZENIE NR 104/2017 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2016

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60 i 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za rok 2016 o stanie mienia Gminy Korycin, zawierającą dane określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Radzie Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 80,89 KB)

    Informacja o stanie mienia Gminy Korycin na dzień 31 grudnia 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-03-28