ZARZĄDZENIE NR 148/2018

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2018/2019

 

      Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 w związku z art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 64,89 KB)

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2018/2019

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bajkowska - Oświata, działalność gospodarcza

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-01-18