ZARZĄDZENIE NR 155/2018

ZARZĄDZENIE NR 155/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2017

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i  2232 oraz z 2018r. poz. 130) , art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2017 r. poz. 2077 i  z 2018r. poz. 62)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za rok 2017 o stanie mienia Gminy Korycin, zawierającą dane określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                                        WÓJT

                                                                                                   Mirosław Lech

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 75,52 KB)

    Informacja o stanie mienia Gminy Korycin na dzień 31 grudnia 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-03-27