ZARZĄDZENIE NR 159/2018

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

         w sprawie przyjęcia  sprawozdania  z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin  z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok”

 

      Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z   organizacjami pozarządowymi za 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 maja  2018 roku Radzie Gminy Korycin oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

                                                                                       

                                                                                                   WÓJT

                                                                                            Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-04-26

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-04-26