ZARZĄDZENIE NR109/2017

ZARZĄDZENIE NR109/2017 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

           w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin  z organizacjami pozarządowymi za  2016 rok”

 

    Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 maja  2017 roku Radzie Gminy Korycin oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-04-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-04-21