ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Korycin

 

Na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 17 lipica 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Korycin w następującym składzie osobowym:

1) Mirosław Lech – Gminny Komisarz Spisowy;

2) Tamara Sokołowska – Zastępca Komisarza Spisowego;

3) Robert Bielawski – członek Gminnego Biura Spisowego – Lider Gminny;

4) Helena Wynimko – członek Gminnego Biura Spisowego.

§ 2. 1. Zadania Gminnego Biura Spisowego określa art. 15 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) oraz Instrukcja organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

2. Szczegółowego pdziału zadań dokona Gminny Komisarz Spisowy.

§ 3. Gminne Biuro Spisowe działa do czasu opracowania wyników spisu rolnego i zostanie rozwiązane w dniu 3 grudnia 2010 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-01