ZARZĄDZENIE NR 1/2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia  13 stycznia  2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej  w Urzędzie Gminy Korycin.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.) i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Korycin.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla wyłonienia pracownika na stanowisko ds. inwestycji, zmówień publicznych i gospodarki przestrzennej powołuję Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Pani Joanna Kulesa-Nasuta – Przewodniczący Komisji;

2) Pan Andrzej Waszczeniuk –  Członek Komisji;

3) Pani Jadwiga Zapolska – Sekretarz Komisji.

§ 3. Tryb pracy Komisji określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Korycin”, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 25 marca 2009 r., zmienionego zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 listopada 2018 r.

§ 4. Komisja działa do zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Zapolska

Data wytworzenia: 2020-01-13

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-01-13