ZARZĄDZENIE NR 15/2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok”

 

     Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 Dz.U. z 2020 r. poz. 284.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 maja  2020 roku Radzie Gminy Korycin oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-04-30

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-05-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-05-12