ZARZĄDZENIE NR 26/2020

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020) oraz uchwały XIV/114/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 3119) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Korycin z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń należących do Gminy Korycin, zmienionym Zarządzeniem Nr 28/08 z dnia 25 marca 2008 r., Nr 65/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., Nr 34/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-07-08

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-08-26