Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia - 2018 rok

Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia - 2018 rok

1. Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1330B.

2. Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1330 B.

3. Ogłoszenie Wójta Gminy Gorycin z dnia 1 marca dot. sprzedaży drewna opałowego.

4. Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 6 marca 2018 r. dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Korycin.

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w gminie Korycin.

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz komory termomodyfikacji drewna i linii sortowniczej kłód drewna.

7. Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 5 kwietnia 2018 r. sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8- Białystoczek, gm. Korycin".

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Korycin.

10. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w gminie Korycin.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-01-26