Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia - 2017 rok

Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia - 2017 rok

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w Gminie Korycin.

2. Obwieszczenie (zawiadomienie) Marszałaka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania dotyczące zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej Nr S19 Kuźnica-Chlebczyn. Część 2: Sokółka-Korycin, z obwodnicą Sokółki, długość ok. 33,7 km".

3. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

4. Informacja Wójta Gminy Korycin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2017/2018.

5. Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r.

7. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Smart Aqua Sp. z o.o. spółka komandytowa.

8. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polsidian Sp. z o.o. spółka komandytowa.

10. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej Nr S19 Kuźnica-Chlebczyn. Częśc 2: Sokółka-Korycin, z obwodnicą Sokółki, długość ok. 33,7 km".

11.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 09 marca 2017 r. dotyczące zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze  Gminy Korycin.

12.  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak DIT-III.7430.33.2016 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej Nr S19 Kuźnica-Chlebczyn. Częśc 2: Sokółka-Korycin, z obwodnicą Sokółki, długość ok. 33,7 km".

13. INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na budowę  napowietrznej i kablowej linii SN, słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej i napowietrznej nN.

14. INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO - na modernizację napowietrznej  linii SN Sokółka-Bogusze.

15. INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

16. Ogłoszenie na przetarg nieograniczony ustny - sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie.

17. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej będącej częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok.

18.  Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 2 sierpnia 2017 r. o naborze kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań wartości rynkowej zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Korycin.

19. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna

20. Informacja z dnia 10 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

21. Informacja z dnia 6 paxdziernika 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowo - napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV

22. Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin - za obwodnicę Suchowoli wraz z budową obwodnicy Suchowoli.

23. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin.

24. OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1330B.

25. Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin - za obwodnicę Suchowoli wraz z budową obwodnicy Suchowoli.

26. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 8 - przejście przez miejscowość Korycin od km 679 - 870 do km 680 - 500 poprzez wyloty W1 i W2 do rowu melioracyjnego R-K-23 (ziemia).

27. Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-12-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-01-17