Informacja Wójta Gminy Korycin 24.01.2017 r.

       Informacja Wójta Gminy Korycin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego

1-10 marca 2017 r.

 

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP

Przedszkole

Od 17 do 24 marca 2017r.

I kl. SP

Od 8 do 24 marca 2017r

Do 29 maja 2017r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności o których mowa w art.20u ust.7 ustawy

Do 31 marca 2017r.

Do 30 maja 2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 10 kwietnia 2017r.

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy

5.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia

Do 14  kwietnia 2017r.

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

6.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2017r. do godz. 14.00

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym

 7.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

 

    WÓJT

  Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bajkowska - Oświata, działalność gospodarcza

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-01-24