Klauzula informacyjna o monitoringu Budynku Urzędu Gminy Korycin

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU

Budynku Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a

 

 

O B I E K T    M O N I T O R O W A N Y

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Korycin możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@korycin.pl lub operatora pocztowego na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Korycin
ul .Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

  1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym.
  2. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
  3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

                                                                                                                             WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Korycin

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-06-04