BUDŻET GMINY KORYCIN 2011 ROK

 

w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2010 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2011 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 Euro
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011r.
UCHWAŁA NR IX/59/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
UCHWAŁA NR IX/60/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok.
ZARZĄDZENIE NR 46/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
UCHWAŁA NR X/62/2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR X/63/2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2012
UCHWAŁA NR XI/72/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
UCHWAŁA NR XI/73/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 

Metryka strony

Udostępniający: Bielawski Robert

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-02-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2012-01-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-02-17