BUDŻET GMINY KORYCIN 2012 ROK

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
UCHWAŁA NR XII/74/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XII/75/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
UCHWAŁA NR XIII/83/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XIII/84/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
UCHWAŁA NR XIV/93/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2011 rok
UCHWAŁA NR XIV/97/2012
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XIV/98/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 74/2012
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2013 rok
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2013
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2012-02-10

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2012-02-10