BUDŻET GMINY KORYCIN 2013 ROK
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2012 rok
UCHWAŁA NR XX/130/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XX/131/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok 
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 92/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 93/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 95/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 96/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 97/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 99/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 100/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 101/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2012 rok
UCHWAŁA NR XXII/136/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXII/137/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 103/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 104/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 105/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 107/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 108/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2013 roku
UCHWAŁA NR XXIII/144/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXIII/145/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 111/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 112/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewszczyzna – Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec”
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIV/149/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 113/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 114/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 115/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 116/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 117/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 118/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 119/2013
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXV/155/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXV/156/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 121/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/157/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXVI/158/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXVI/159/2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2014
UCHWAŁA NR XXVI/160/2013
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
w sprawie ustalenia diet radnym Gminy Korycin
UCHWAŁA NR XXVI/165/2013
w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie w 2013 roku
ZARZĄDZENIE NR 125/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 126/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 127/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 128/2013
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 129/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 130/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2013-01-02

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-01-17

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2013-01-02