BUDŻET GMINY KORYCIN 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXVII/175/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVII/176/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 133/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 137/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 138/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 142/2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 143/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 144/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIX/181/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 149/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 150/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014r.
UCHWAŁA NR XXX/187/2014                     
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXX/188/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 152/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 153/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 161/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXI/197/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 170/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 173/2014
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 174/2014
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031

ZARZĄDZENIE NR 175/2014 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 176/2014 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY KORYCIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY KORYCIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY KORYCIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2015

UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY KORYCIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2014-02-05

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2014-02-05