INFORMACJA
Wójta Gminy Korycin o rozpoczęciu konsultacji projektu
Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2014

 

         Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Korycin z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014 informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Korycin w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2014.
       Konsultacje prowadzone będą od 7 do 22 marca 2011 roku. Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin: www.korycin.pl. Uwagi i opinie odnośnie projektu należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, drogą pocztową i elektronicznie na adres e-mail: korycin@kki.net.pl (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji.
 
                                                                                                                                       Wójt Gminy
Mirosław Lech
 
Załączniki:
1. Projekt uchwały Rady Gminy Korycin „Program Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2014” (PDF).
2. Wzór zgłoszenia opinii (PDF).

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-03-03