ZARZĄDZENIE NR 34/03 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia terminu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz podatników będących przediębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100,00zł podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu wykaz podatników będzie udostępniany na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-06-14

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-06-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-06-14