Przetargi 2010 rok

Aktualne przetargi są ogłaszane również na stronie internetowej Korycina, tj. www.korycin.pl

 

4. Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słowiańskiej w Korycinie". (nieaktualne)

5. Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę budynku przystanku PKS w Korycinie". (nieaktualne)

6. Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację drogi rolniczej w Krukowszczyźnie". (nieaktualne)

7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego. (nieaktualne)

  •  BRAK OFERT

8. Ogłoszenie o zamówieniu na "„Zabytki królewskiego Korycina”. (nieaktualne)

9. Ogłoszenie o zamówieniu na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zabytki królewskiego Korycina”. (nieaktualne)

10. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dowóz uczniów do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2010/2011" (nieaktualne)

11. Ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu " (nieaktualne)

12. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Bombli". (nieaktualne)

13. Zaproszenie do składania oferty na „Dostawę Oleju Opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie” (nieaktualne)

14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego. (nieaktualne)

 

15. Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym - ustnym na sprzedaż: (nieaktualne)

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej 1037,5 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140 m2, oznaczonej nr geodezyjnym  43  o pow.  0,5400 ha , położonej we wsi Bombla 33  zapisanej w księdze wieczystej  Nr 8817 .

2) działki nie zabudowanej  oznaczonej nr  66/2 o pow. 0,4824 ha  położonej w obrębie wsi  Bombla,  zapisanej w księdze wieczystej Nr 27 734 .

16. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowę parkingu przy kościele w Korycinie". (nieaktualne)

17.  Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie".  (nieaktualne)

18. Ogłoszenie o zamówieniu: "Remont świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze".  (nieaktualne)

19. Ogłoszenie o zamówieniu na "Przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  (nieaktualne)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-01-15