IN.341-7/10
Korycin, 2010-07-08
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-7/10. Nazwa zadania: Zabytki królewskiego Korycina.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 6 860 848,94 zł brutto.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-07-08 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS sp.j. Tadeusz Kulesza,
 Adam Kulesza
ul. Dąbrowskiego 28
15-950 Białystok
5 186 425,34
6 182 238,91
 
2.
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Miałki Szlak 59
80-717 Gdańsk
3 389 882,58
4 135 656,74
 
3.
HYDROBUD Kielczyk sp.j.
Lider Konsorcjum
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
6 342 889,44
7 738 324,74
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-07-08

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-07-08

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-07-08