IN.341-4/10
Korycin, 2010-06-01
 
 
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-4/10. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słowiańskiej w Korycinie.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 868 170,80 zł brutto.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-06-01 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu
1
PPUH MARK Antoni Marek Kulesza
ul. Czeska 22, 15-625 Białystok
647 000,00
789 340,00
 
2
UAB „Nivelsta”
ul. Pramones 9, LT-62175 Alytus, Litwa
566 794,50
691 389,29
 
3
Przedsiębiorstwo POLNET sp. z o.o.
ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów
659 226,50
804 256,33
 
4
Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Maks” Marian Kulhawik
ul. Białostocka 77, 16-150 Suchowola
493 637,56
602 237,83
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-01