IN.341-6/10
Korycin, 2010-06-11
 
 
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-6/10. Nazwa zadania: Modernizacja drogi rolniczej w Krukowszczyźnie.
 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 493 158,07 zł.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-06-11 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu
1
ZW „STOK” Jerzy Matowicki, Tadeusz Oleński
Stok 27, 16-140 Korycin
185 909,50 zł
226 809,59 zł
 
2
Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.
Ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka
335 738,17 zł
409 600,57 zł
 
3
Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko
Ul. Topolowa 2,
16-123 Kuźnica
137 722,90 zł
168 021,90 zł
 
 
____________________________________
 
Kierownik Zamawiającego
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-16

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-16