IN.341-8/10
Korycin, 2010-07-09
  
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-8/10. Nazwa zadania: Nadzór inwestorski – zabytki królewskiego Korycina.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 100 000,00 zł brutto.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-07-09 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu
1
BrusTad Tadeusz Bruszewski
ul. Hiszpańska 9,
15-633 Białystok
110 000,00 zł
134 200,00 zł
 
2
Biuro Usług KONSUL-BUD
Wiesław Minkiewicz
ul. Witosa 102
16-100 Sokółka
53 000,00 zł
74 660,00 zł
 
3
BUMOR Andrzej Morga
Chylice, ul. Ogrodowa 18,
96-313 Jaktorów
105 737,70
129 000,00 zł
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-07-09