IN.341-5/10
Korycin, 2010-06-08
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-5/10. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie.
 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 363 259,40 zł brutto.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-06-08 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” sp. j.
Tadeusz Kulesza,
Adam Kulesza
ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
290 000,00
353 800,00
 
2
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz
Kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów
519 098,78
633 300,51
 
3
Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Kochanowski
ul. Piłsudskiego 26/40, 15-446 Białystok
311 751,62
380 336,98
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-06-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-09