IN.341-13/10
  Korycin, 2010-12-16
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-13/10. Nazwa zadania:  Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 906 587,00 zł brutto.
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-12-16 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena netto zł Cena brutto zł Inne informacje podlegające odczytaniu
1
ST Twarowscy sj. Ul. Szosa Baranowicka 60, Zaścianki,
15-521 Białystok
 633 326,45  772 658,27
 
2
Firma Remontowo-Budowlana    
Czołpik Tadeusz
Ul. Robotnicza 16,        15-187 Białystok 712 333,58 869 046,97
 
3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS sp.j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza ul. Dąbrowskiego 28
15-950 Białystok
765 000,00 933 300,00
 
4
AKCESS Starosta i Wspólnicy Ul. Radzymińska 14,
15-863 Białystok
649 078,39 791 875,64
 
5
PPUH GENO
Andrzej Gieniusz
Ul. Witosa 135,
16-100 Sokółka
735 500,00 897 310,00
 
6
Konsorcjum Firm
BBWW sp. z o.o. Lider
BUDBAUM S.A. uczestnik konsorcjum
Ul. Wiewiórcza 66
15-532 Białystok
Ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B
15-381 Białystok
565 454,68 689 854,71
 
7
BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk Ul. Stokrotki 37
15-554 Białystok
527 722,92 643 821,96
 
8
ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe sp. z o.o. Ul. Palmowa 56,
15-795 Białystok
608 555,20 742 437,34
 
9
R.M. Budownictwo Makal, Siegieńczuk, spj Ignatki 40/1,
16-001 Kleosin
623 684,90 767 132,43
 
10
BRABUD Sc.             
A. Rutkowski,            
J. Rutkowski
ul. Sobolewska 4A
15-560 Białystok
712 295,00 868 999,90
 
11
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz Kol. Zabłudów 5/2,
16-060 Zabłudów
613 286,33 748 209,33
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 

       Wójt

 

Mirosław  Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-17