Korycin, dnia 28 września 2010 r.
 
Nr ZS – 270 -1 /10
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie zawiadamia, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zamówienia PN. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie”, nie została wybrana najkorzystniejsza oferta z uwagi na to, że wpłynęły dwie jednakowe oferty z najniższą ceną.
 
Nr oferty
Nazwa firmy
Cena za 1 litr brutto
1.
PHU „Łupińscy” s.j. Łupianka Stara, 18 – 100 Łapy
2,77
2.
PPHU „LTL”, ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok
2,68
3.
SETON” Spółka Jawna, K. Cichocki,
R. Matusiewicz , ul. Ełcka 9B, Nowa Wieś Ełcka , 19 – 300 Ełk
2,66
4.
PHU-T „Kulikowski” sp. Z o.o., Wygoda, ul. Wesoła 2, 18 – 400 Łomża
2,73
5.
„PLUS” Spółka Jawna, Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, ul. Szosa Baranowicka 58
15 – 521 Białystok - Zaścianki
 
2, 66
6.
„PRONAR” Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 101A,
17 – 210 Narew
2,67
 
 
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Ewa Bojarzyńska
 
 
  
 
 
 
Korycin, 01 października 2010 r.
 
 
Nr ZS – 270 -1 /10
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie zawiadamia, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zamówienia PN. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie”, została wybrana na dodatkowym posiedzeniu w dniu 01 października 2010 r. najkorzystniejsza oferta.
 
Nr oferty
Nazwa firmy
Cena za 1 litr brutto
Uwagi
1.
„PLUS” Spółka Jawna J. Jurkiewicz, S. Gorustowicz, 15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58
2,66
Firma podtrzymała oferowaną wcześniej cenę
2.
„SETON” Spółka Jawna, K. Cichocki, R. Matusiewicz, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 98
-
Firma nie złożyła oferty dodatkowej
 
Wybrana została oferta firmy „PLUS” Spółka Jawna J. Jurkiewicz, S. Gurustowicz, 15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58 w cenie 2,66 złotych za litr.
Wykonawca, który został wybrany zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Ewa Bojarzyńska

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-10-01

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-10-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-10-01