Numer sprawy: IN.341-10/10
 
Korycin, 2010-08-06
  
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:.IN.341-10/10, Nazwa zadania: Nazwa zadania: : "Dowóz uczniów do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2010/2011"
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 335 980,30zł(netto).
 
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-08-06 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu
1.
 
 
 
  
 
2.
 
AKCES-PIOMAR s.c.
Andrzej Sural, Wiesław Pińczuk
USŁUGI PRZEWOZOWE
 
 
 
Przewóz Osób Krzysztof Strzymiński
 
15-642 Białystok
ul.Lawendowa 62
 
 
 
 
Mielniki 1,
16-140 Korycin
11,50zł/km
 
 
 
 
 
3,50 zł/km
12,30zł/km
 
 
 
  
 
3,75 zł/km
 
 
 
 
  
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Wójt
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-08-06

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-08-06

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-08-06