Korycin dn. 08.11.2010r.

GR. 7227-6/10

                                      O G Ł O S Z E N I E

Wójt  Gminy Korycin woj. podlaskie  o g ł a s z a  przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż:

1)    nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej

1037,5 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140 m2, oznaczonej nr geodezyjnym  43  o pow.  0,5400 ha , położonej we wsi Bombla 33  zapisanej w księdze wieczystej  Nr 8817 .

Cena wywoławcza  -  448 530,00 zł ;  Wadium  - 45 000,00 zł

      Jednocześnie informuje się , że w budynku  Szkoły  jedno  pomieszczenie jest

      wydzierżawione   Telekomunikacji Polskiej SA z przeznaczeniem na urządzenia 

      telekomunikacyjne .

2)    działki nie zabudowanej  oznaczonej nr  66/2 o pow. 0,4824 ha  położonej w obrębie wsi  Bombla,  zapisanej w księdze wieczystej Nr 27 734 .

Cena wywoławcza  -   33 450,00 zł + Vat ;  Wadium -   3 400,00 zł

Przetarg odbędzie się 10 grudnia  2010 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata, w dniu przetargu, wadium w gotówce lub przelewem do Banku Spółdzielczego w Korycinie na konto nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010   do godz. 9 30.

    Do wyżej opisanych nieruchomości  z dniem 31 grudnia 2003 roku  utracił ważność ogólny 

    plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który przetarg wygra, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, tel. 722-91-95 .

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                                  Mirosław  Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-11-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-11-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-11-09