Przetargi 2011 rok

    Aktualne przetargi są ogłaszane również na stronie internetowej Korycina, tj. www.korycin.pl

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na "Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p. n.  Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej". (nieaktualne)

2. Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1313B,  1319B, 1315B, 1318B na terenie Gmin  Korycin i Janów". (nieaktualne)

3. Ogłoszenie o  przetargu II nieograniczonym - ustnym na sprzedaż: (nieaktualne)

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej 1037,5 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140 m2, oznaczonej nr geodezyjnym  43  o pow.  0,5400 ha , położonej we wsi Bombla 33  zapisanej w księdze wieczystej  Nr 8817 .

2) działki nie zabudowanej  oznaczonej nr  66/2 o pow. 0,4824 ha  położonej w obrębie wsi  Bombla,  zapisanej w księdze wieczystej Nr 27 734.

4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony). (nieaktualne)

5. Ogłoszenie o zamówieniu  na "Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Słowiańskiej w Korycinie". (nieaktualne)

6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu). (nieaktualne)

7. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu). (nieaktualne)

8. Ogłoszenie o zamówieniu na „Usunięcie eternitu zawierającego azbest z posesji położonych na terenie Gminy Korycin”. (nieaktualne)

9. Ogłoszenie o zamówieniu na "Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 639 390 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 r. – 1 129 124 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu – 1 510 266 zł." (nieaktualne)

10. Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego.

11. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu). (nieaktualne)

12. Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz uczniów do szkoły i  przedszkola oraz z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2011/2012" (nieaktualne)

13. Ogłoszenie o zamówieniu na "Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 639 390 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 r. – 1 129 124 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu – 1 510 266 zł." (nieaktualne)

1)    nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej 1037,5 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140 m2, oznaczonej nr geodezyjnym  43  o pow.  0,5400 ha , położonej we wsi Bombla 33  zapisanej w księdze wieczystej  Nr 8817.

15. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Oleju  Opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie”  (nieaktualne)

16. Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży. (nieaktualne)

 1) nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego o pow. użytkowej 119,80 m 2, oznaczonej nr geodezyjnym  421  o pow. 0,0643 ha , położonej w Korycinie przy ul. Rynek 15 zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00023001/.

2) nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym (Apteka) o pow. użytkowej  209,95 m 2 i budynkiem gospodarczym , oznaczonej  nr geodezyjnym 423  o pow. 0,0734 ha , położonej w Korycinie przy ul. Rynek 12   wieczystej Nr BI1S/00024399/1.zapisanej w księdze

18.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony). (nieaktualne)

19. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) (nieaktualne)

20. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-ustnym na sprzedaż: (nieaktualne)

1)  Lokal  mieszkalny nr 2 w budynku „Domu Nauczyciela” we wsi Zabrodzie 1a o pow. użytkowej  35,89 m2 wraz z udziałem w prawie własności do gruntu działki nr 68/2 o pow. 1249 m 2  zapisany  w księdze wieczystej  Nr BI1S/0008818.

2)  Lokal  mieszkalny nr 4 w budynku „Domu Nauczyciela” we wsi Zabrodzie 1a o pow. użytkowej  71,04 m2 wraz z udziałem w prawie własności do gruntu działki nr 68/2 o pow. 1249 m 2  zapisany  w księdze wieczystej  Nr BI1S/0008818.

3)  działki zabudowanej budynkiem po byłym młynie do rozbiórki oznaczonej nr 185 o pow. 0,0900 ha wraz z drogą dojazdową oznaczonej nr 186 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie wsi  Wyłudy, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/0043545/9 .

21. Ogłoszenie o zamówieniu na: "Przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. (nieaktualne)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-01-13