Przetargi 2012 rok
Aktualne przetargi są ogłaszane również na stronie internetowej Korycina, tj. www.korycin.pl

 

1)  Nr 167/29 o pow.  0,1692 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8

2)  Nr 167/43 o pow.  0,1287 ha i nr 167/49 o pow. 0,0012 ha – jako 1 działka budowlana o pow. ogólnej 0,1299 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8

3)  Nr 167/44 o pow.  0,0499 ha , nr 167/48 o pow. 0,0349 ha i nr 167/61 o pow. 0,0640 ha – jako 1 działka budowlana o pow. ogólnej 0,1488 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8

1)  Lokal  mieszkalny nr 4 w budynku „Domu Nauczyciela” we wsi Zabrodzie 1a o pow. użytkowej  71,04 m 2 wraz z udziałem w prawie własności do gruntu działki nr 68/2 o pow. 1249 m 2  zapisany  w księdze wieczystej  Nr BI1S/0008818/7 .

2)  działki zabudowanej budynkiem po byłym młynie do rozbiórki oznaczonej nr 185 o pow. 0,0900 ha wraz z drogą dojazdową oznaczonej nr 186 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie wsi  Wyłudy, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/0043545/9.

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż: (nieaktualne)

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej 1037,5 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140 m2, oznaczonej nr geodezyjnym  43  o pow.  0,5400 ha, położonej we wsi Bombla 33  zapisanej w księdze wieczystej  Nr 8817.

    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Budowę sieci wodociągowej we wsi Mielniki, gm. Korycin

1)  kontener socjalny KSO-62;

2)  waga samochodowa (elektroniczna) 15 ton.

6. Zapytanie ofertowe na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy  Korycin wraz z jednostkami organizacyjnymi.” (ogłoszenie anulowano)

7. Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Korycin wraz z jednostkami organizacyjnymi. (nieaktualne)

8. Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz uczniów do szkoły i  przedszkola oraz z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2012/2013". (nieaktualne)

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu)(nieaktualne)

10. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Oleju  Opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie” (nieaktualne)

11. ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: "Modernizacji drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Olszynka, gm. Korycin" (nieaktualne)

12. ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: "Zakupu oraz dostawy agregatu hydraulicznego z podwójnym zwijadłem wolnostojącym"  (nieaktualne)

13.Ogłoszenie o zamówieniu na: "Przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”". (nieaktualne)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2012-01-12