Przetargi 2015 rok

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na remont drogi gminnej w Gorszczyźnie, gm. Korycin. Numer ogłoszenia: 20724 - 2015 (nieaktualne)

2. Ogłoszenie - wykaz  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

3. Ogłoszenie - udzielenie i obsługa kredytu (nieaktualne)

4. Ogłoszenie  - przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż:
1. Działki zabudowanej budynkiem małej gastronomii o pow. użytkowej 97,60 m2 oznaczonej nr 196/3 o pow. 0,2237  ha położonej w obrębie wsi  Korycin  przy   ul. Słowiańskiej w pobliżu zalewu, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00045969/1.

2. Lokal  mieszkalny nr 4 w budynku „Domu Nauczyciela” we wsi Zabrodzie 1a o pow. użytkowej  71,04 m2 wraz z udziałem w prawie własności do gruntu działki nr 68/2 o pow. 1249 m2  zapisany  w księdze wieczystej  Nr BI1S/0008818/7.

5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane na remont budynku PSZOK w Korycinie, gm. Korycin. (nieaktualne)

6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane na modernizację drogi rolniczej we wsi Kumiała, gmina Korycin. (nieaktualne)

7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dowóz uczniów do szkoły i przedszkola oraz z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2015 - 2016  (nieaktualne)

8. OGŁOSZENIE o przetrgu pisemnym nieograniczonym do oddania w najem.

9. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania. (nieaktualne)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-01-29

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-12-23

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-01-29