Przetargi 2016 rok

1. Ogłoszenie dot. wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

2. Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek (nieaktualne)

3. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ostra Góra-Sitkowo oraz remont mostu w km 0+182,5 na terenie gminy Korycin. (nieaktualne)

4. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki (nieaktualne)

5. Przetarg na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Korycin (nieaktualne)

6. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów do szkoły i przedszkola oraz z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2016 - 2017 (nieaktualne)

7. Ogłoszenie o przetarach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin (nieaktualne)

8. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (nieaktualne)

9. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych(nieaktualne)

Część I – Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 103953B łączącej drogę krajową nr 8 z drogą powiatową nr 1308B, przebiegającą przez m. Wojtachy

Część II - Przebudowa drogi gminnej Nr 103959 B Stok-Bombla położonej na terenie gminy Korycin

Część III – Przebudowa drogi gminnej Nr 103978 B i 103963 B Zabrodzie – Olszynka położonych na terenie gminy Korycin

10. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin: (nieaktualne)

 1. Działka  Nr 189/2  o pow. 0,4776 ha -położonaw obrębie gruntów wsi  Korycin przy drodze powiatowej Korycin - Zakale w sąsiedztwie stacji nowego osiedla, nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów  grunty orne (R V, Ps V i N),   nr  księgi wieczystej -   BI1S/00045969/1.

 2. Działka  Nr 128/3  o pow. 0,3100 ha -  położonaw obrębie gruntów wsi  Korycin przy drodze krajowej S – 8 Białystok- Augustów w sąsiedztwie stacji paliwowej CPN, nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów  grunty orne (R IVa i R V),   nr  księgi wieczystej -   BI1S/00044681/1.

11. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 103953B łączącej drogę krajową nr 8 z drogą powiatową nr 1308B, przebiegającą przez m. Wojtachy (nieaktualne)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-02-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-01-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-02-17