Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na działki

WÓJT GMINY KORYCIN
   ul. Knyszyńska 2a
     16-140 Korycin

Korycin, dnia 7 kwietnia 2020 r.

GR. 6840.1.2020

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) w związku z  ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii


ODWOŁUJE

1) pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony 11 marca 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin, który miał się odbyć 21 kwietnia 2020 roku,

2) pierwszy przetarg pisemny nieograniczony, ogłoszony 11 marca 2020 roku, na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Korycin, który miał się odbyć 17 kwietnia 2020 roku.


Uzasadnienie

     Powodem odwołania ww. przetargów jest wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn.zm.).Ponadto mając na uwadze wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest ograniczenie liczby osób , które miałyby ze sobą bezpośredni kontakt oraz korzystały z ogólnodostępnych pomieszczeń. dlatego też Wójt Gminy Korycin zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Korycin ograniczył wykonywanie zadań Urzędu wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Co do zasady zaś, Urząd wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Powyższe działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego dobra mieszkańców.

     Osoby które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty na swoje konto po uprzednim podaniu do wiadomości tut. Urzędu danych rachunku bankowego.

       Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu (http://nowa.korycin.pl/).

 

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-04-07

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-04-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-04-07