UCHWAŁY RADY GMINY KORYCIN VIII KADENCJI (lata 2018 - 2023)

UCHWAŁY RADY GMINY KORYCIN VIII KADENCJI
(lata 2018 - 2023)

Transmisja I Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 22 listopada 2018 roku.

Transmisja II Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Protokół głosowania imiennego w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji Rady Gminy Korycin.

Protokół głosowania imiennego porządku dziennego II Sesji Rady Gminy Korycin.

Protokół głosowania imiennego w sprawie średniej ceny skupu żyta - podatek rolny.

Protokół głosownia imiennego w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna - podatek leśny.

 

 

Transmisja III Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Protokół z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z II Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 10 grudnia 2018 roku.

Protokół z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego III Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 28 grudnia 2018 roku.

 

 

Transmisja IV Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 12 lutego 2019 roku.

Protokół z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z III Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 28 grudnia 2018 roku.

Protokół z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego IV Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 12 lutego 2019 roku.

 

 

Transmisja V Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 25 marca 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 12 lutego 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego V Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 25 marca 2019 roku.

 

 

Transmisja VI Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego VI Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 1 kwietnia 2019 roku.

      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - został większością głosów odrzucony (wykaz z głosowania imiennego).

 

Transmisja VII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 15 czerwca 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołów z V i VI Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego VII Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 15 czerwca 2019 roku.

 

 

Transmisja VIII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z VII Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego VIII Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 29 sierpnia 2019 roku.

 

 

Transmisja IX Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 28 listopada 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego IX Sesji Rady Gminy Korycin zwołanej na dzień 28 listopada 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2020.

Wykaz z głosowania imiennego średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2020.

 

 

Transmisja X Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 28 listopada 2019 roku

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego X Sesji Rady Gminy Korycin

 

 

Transmisja XI Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2020 roku.

Wykaz głosowania imiennego przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 18 grudnia 2019 roku

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XI Sesji Rady Gminy Korycin 

 

 

Transmisja XII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 18 marca 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XII Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XIII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady odbytej w dniu 28 lutego 2020 r.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XII Sesji RAdy odbytej w dniu 18 marca 2020 r.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XIII Sesji Rady Gminy.

Wykaz z głosowania wniosku formalnego o wyłączenie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

 

Transmisja XIV Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 1 lipca 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 29 maja 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego w sprawie przyjęcia porządku dziennego XIV Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XV Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 16 lipca 2020 roku (Sesja nadzwyczajna).

Wykaz z głosowania imiennego w sprawie przyjęcia porządku dziennego XV Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XVI Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XVI Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XVII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XVII Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XVIII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 26 listopada 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego z XVIII Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 1 grudnia 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego XIX Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

Transmisja XX Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia porządku dziennego z XX Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Korycin.

Wykaz z głosowania imiennego przyjęcia protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Korycin.

 

 

 

Transmisja XXI Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 24 lutego 2021 roku.

Wykaz głosowania przyjęcia protokołu z XX Sesji Rady Gminy

Wykaz głosowania przyjęcia porządku dziennego XXI Sesji Rady Gminy Korycin

 

 

Transmisja XXII Sesji Rady Gminy Korycin z dnia 31 maja 2021 roku.

Wykaz głosowania przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy

Wykaz głosowania przyjęcia porządku dziennego XXOI Sesji Rady Gminy Korycin

Wykaz głosowania o wyłączenie z porządku obrad pkt 8

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-11-23