Zarządzenia Kierownika Urzędu

VI kadencji (2010-2014)

w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie określenia wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Przebudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Przebudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych”.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Utwardzenie placu i dróg dojazdowych przy Parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie – parking turystyczny”
 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Utwardzenie placu i dróg dojazdowych przy Parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie – parking turystyczny”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bombla”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bombla”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Zabytki Królewskiego Korycina”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Zabytki Królewskiego Korycina”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krukowszczyzna”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krukowszczyzna”
w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Korycin Kodeksu Etyki Pracowników.
w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie ustalenia Wykazu dokumentów związanych z Kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Korycin wykazu opisu kart procesów i kart informacyjnych.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra”
ustalające politykę (zasady) rachunkowości.
 

Zarządzenia 2012 rok

w sprawie zatwierdzenia Procedury rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Gminy Korycin
zmieniające politykę (zasady) rachunkowości
zmieniające politykę (zasady) rachunkowości
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XVII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XVII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Korycin
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Korycin
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego w Korycinie”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego w Korycinie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa”
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa”
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Zabytki Królewskiego Korycina”
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki”
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korycin.
 
Zarządzenia 2013 rok
 
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XVIII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XVIII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XXXIX Dni Korycina i X Święto Sera”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XXXIX Dni Korycina i X Święto Sera”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III na terenie Gminy Korycin w roku szkolnym 2012/2013”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III na terenie Gminy Korycin w roku szkolnym 2012/2013”
w sprawie zasad przydziału środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” o nazwie: „Partnerski Projekt  Szkół Programu Comenius”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” o nazwie: „Partnerski Projekt  Szkół Programu Comenius”
ZARZĄDZENIE NR 11/2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korycin
 

Zarządzenia 2014 rok

w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korycin”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korycin”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013: „Pogranicze polsko- litewskie - tygiel wspólnych smaków.”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013: „Pogranicze polsko- litewskie - tygiel wspólnych smaków.” 
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XIX Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „XIX Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do kwalifikacji i  oceny ofert złożonych o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU SOLARNYCH INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE KORYCIN”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przy kąpielisku nad zalewem w Korycinie”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przy kąpielisku nad zalewem w Korycinie”
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korycin
zmieniające politykę (zasady) rachunkowości
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-02-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-11-16

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-02-17