ZARZĄDZENIE NR 33/2011 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
   w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2011 roku

 

    Na podstawie oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 123 poz. 835)  oraz §1 Uchwały Nr XXXVI/235/10 Rady Gminy Korycin z dnia  29 czerwca 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 i § 2 i § 3 niniejszego Zarządzenia, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy Korycin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-08-30

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-08-30

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-08-30