ZARZĄDZENIE NR 66/04 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725 z 2004r. Nr 116 poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sposób wykonania uchwał podjętych na XVII-tej Sesji Rady Gminy Korycin w dniu 24 września 2004 r. określają harmonogramy stanowiący załączniki od Nr 1 do Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

 

 

Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego IV kadencji - ciąg dalszy:

ZARZĄDZENIE NR 124/06
w sprawie projektu budżetu Gminy Korycin na 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 125/06
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Ciszkowskiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 126/06
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 127/06
w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora Zespołu Szkól w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 128/06
w sprawie zwolnienia Pani Ewy Bojarzyńskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie, od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych.
ZARZĄDZENIE NR 129/06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2008-10-23

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07