ZARZĄDZENIE NR 3/2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 25  stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019r. poz.1775 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się  Gminne Biuro Spisowe w Korycinie, zwane dalej „Biurem”, do realizacji prac spisowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019r. poz.1775 ze zm.).

2. W skład Biura wchodzą:

1)  Jadwiga Zapolska  – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego /koordynator gminny;

2)  Robert Bielawski – członek;

3)  Piotr Stasiełuk - członek.

§ 2. Siedzibą Biura jest Urząd Gminy Korycin, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin,  który to Urząd zapewnia obsługę organizacyjną Biura.

§ 3. Biuro realizuje zadania dla gminy z zakresu administracji rządowej, określone art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.

§ 4. Za organizację prac Biura odpowiada Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego /koordynator gminny, a ogólne kierownictwo nad Biurem sprawuje Gminny Komisarz Spisowy.

§ 5. Biuro powołano na czas realizacji prac spisowych na terenie Gminy Korycin  w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r. i ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadań związanych z przeprowadzeniem spisu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Zapolska

Data wytworzenia: 2021-01-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-01-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-01-28